Oficjalna Strona "Paulus" Komorowski - Strona główna 
Wersje Językowe

Numeryczne oznaczenia 'L'

Czym właściwie są i skąd pochodzą numeryczne oznaczenia, poprzedzone literą 'L'? Numery 'L' zostały wymyślone latem roku 1988 z powodu stale rosnącej liczby importowanych zbrojnikowatych, które nie zostały jeszcze ani dostatecznie naukowowo opisane i/lub niejednoznacznie sklasyfikowane. Autorami pomysłu wprowadzenia takiej właśnie systematyki, który prozaicznie narodził się podczas pewnych odwiedzin w jednej z monachijskich pizzerii, są


Rainer Stawikowski - (redaktor naczelny czasopisma z zakresu akwarystyki 'Datz' oraz doświadczony akwarysta),

Arthur Werner (właściciel Firmy 'Transfish') i Uli Schliewen (dzisiaj kurator z zakresu ichtiologii w monachijskim Instytucie Zbiorów Zoologicznych).

Oznaczenie 'L' odnosi się do Loricariidae (Zbrojnikowate), następujący zaś po tej literze numer to numer kolejny, naniesiony chronologicznie pod względem publikacji w 'Datz'. Sposób określania poszczególnych ryb takim właśnie zapisem spowodował, że wykluczone zostało prawdopodobieństwo pomyłki przy importowaniu ryb np. z Brazylii, co w efekcie umożliwiło prawie bezbłędną ich identyfikację i tym samym znalazło uznanie w wymiarze globalnym. W przyszłości, w przypadku dokładnego poznania danej ryby i jej naukowej systematyzacji, nastąpi rezygnacja z zapisu numerycznego, a nadana zostanie właściwa i jednostkowa nazwa. Podobnie było w przypadku L 46, która została opisana w roku 1991 przez Isbrücker & Nijssen jako Hypancistrus zebra. Tym samym dotychczasowe oznaczenie 'L' straciło swoją ważność. Numery 'L' nie są więc ostateczne, a pomyślane zostały wyłącznie jako środek pomocny w identyfikacji i nazywaniu zbrojnikowatych. Długo jeszcze jednak będziemy stosować oznaczenie numeryczne, ponieważ ułatwia to import i zakup tych bardzo w handlu popularnych ryb.

źródło: http://www.l-welse.com/


Loricariidae (Zbrojnikowate)

Już od ponad 200 lat prowadzone są badania naukowe, mające na celu poznanie rodziny Loricariidae. I mimo że badania te prowadzone są tak bardzo długo, nasza wiedza o rybach tej grupy jest nadal jeszcze powierzchowna. Rodzinę zbrojnikowatych tworzy ponad 90 gatunków i prawie 700 opisanych już rodzajów, co w istocie sprawia, że mamy do czynienia z relatywnie dobrze poznaną grupą ryb; tylko ryby z rodzin Characidae, Cichlidae i Cyprinidae są bardziej jeszcze sklasyfikowane. W przeciwieństwie do tych rodzin występowanie zbrojnikowatych ograniczone jest do obszaru środkowo- i południowoamerykańskiego. W tych słodkich wodach prawie 20% wszystkich opisanych rodzajów ryb należy do rodziny zbrojnikowatych, a cała systematyka ryb sumowatych stanowi więcej niż połowę wszystkich rodzajów. Obszar występowania rodziny Loricariidae sięga od Costa Rica na Północy aż do Argentyny i Urugwaju na Południu.

Rodzina Loricariidae dzieli się na następujące podrodziny:

• podrodzinę Loricariinae,
• podrodzinę Hypoptopomatinae,
• podrodzinę Hypostominae,
• podrodzinę Delturinae,
• podrodzinę Lithogeneinae,
• podrodzinę Neoplecostominae.

Szczególnie ryby z podrodzin Hypostominae, Loricariinae oraz Hypoptopomatinae są bardzo rozpowszechnione w akwarystyce.

Podstawę do takiego systematycznego podziału stanowiły w przeszłości przede wszystkim cechy morfologiczne, czyli zewnętrznie widoczne. W czasach współczesnych podstawę tych badań stanowią głównie historia pochodzenia danej ryby oraz cechy jej układu kostnego. Stąd rodzina Loricariidae jest poddawana w obecnie prowadzonych pracach naukowych pewnym systematycznym przekształceniom. Ponieważ jednak w przyszłości będą zapewne prowadzone badania nad materiałem biologiczno- molekularnym (analiza DNA), wszystkie obecne kategoryzacje i systematyzacje należy przyjmować jedynie jako swego rodzaju propozycję uszeregowania, przygotowaną przez indywidualnych badaczy lub ich zespoły. Nie należy się jednak spodziewać, by w ciągu najbliższych kilku lub nawet kilkudziesięciu lat powstała ostateczna i wiążąca systematyzacja ryb z rodziny Loricariidae.

źródło: http://www.l-welse.com/
źródło: Datz-Sonderheft, Harnischwelse 2, Gelsenkirchen 2002


Hypancistrus
L46
Hypancistrus
L66
Pecoltia
L134
Hypancistrus
L173
Od dnia 15-04-2010 odsłon strony:   

o mnie
oferta
galeria
współpraca
wystawy
forum
kontakt
Copyright © "Paulus" Komorowski 2010
Wszystkie prawa zastrzeżone. Bez zgody autora żadna część tej publikacji internetowej nie może być reprodukowana. Zgodę taką można uzyskać kontaktując się z autorem drogą elektroniczną na adres podany w zakładce KONTAKT.