Oficjalna Strona "Paulus" Komorowski - Strona główna 
Wersje Językowe


Hypancistrus L46gatunek / rodzajHypancistrus zebra, opisany przez Isbrücker & Nijssen, 1991
wariantyHypancistrus zebra L 46
synonimyzbrojnik zebrowaty
pochodzenieRio Xingú, Pará, Brazylia
przedstawiono wDatz 9/1989
wielkość8 - 10 cm
wartości wodytemperatura 26 - 30 ºC
pH 5,5 - 7,5
kH 0 - 5 ºdH
gH 0 - 20 ºdH
zalecany zbiornikod 60 cm

różnice płciowe: Samiec posiada szerszą głowę, ostre promienie płetw; samica jest zazwyczaj trochę mniejsza.

zachowanie: spokojny, dobrze znoszący się z innymi rybami gatunek

etymologia: 'Hyp-' od greckiego 'hypo-' oznacza zredukowaną liczbę zębów w porównaniu do Ancistrus. '-ancistrus' od greckiego 'ankistron' oznacza 'hak' i słusznie odzwierciedla rzeczywistość. Od opisu, dokonanego w roku 1991 oznaczenie numeryczne L 46 nie jest już ważne. Poprawna nazwa to Hypancistrus zebra. Hypancistrus zebra jest z pewnością tym gatunkiem, który jest odpowiedzialny za handlowy bum na rodzinę sumowców.

utrzymanie: W jednym zbiorniku od ok. 60 cm wielkości mogą być trzymane bez problemu 4 do 5 sztuk. Zbiornik powinien posiadać wiele kryjówek i skalnych płytek, w których i między którymi ta aktywna podczas dnia, ale płocha ryba mogłaby się schronić. Wprawdzie zbrojnik ten jest łagodny względem innych ryb, powinien jednak być trzymany z niezbyt agresywnymi osobnikami innych gatunków, które dodatkowo pozostawiałyby mu część swojego pokarmu. Odżywia się głównie glonami, ale również pokarm suchy wszelkiego rodzaju powinien być ujęty w jego diecie. Osoby, które nie chcą rezygnować z podawania pokarmu zielonego, powinny spróbować z brukselką, cukini i groszkiem mrożonym. Według moich ustaleń i obserwacji zbrojniki zebrowate nie potrzebują drewna. ryby, które hoduję, zawsze ignorowały nawet najbardziej miękkie rodzaje drewna. Wygłodzonym, pochodzącym bezpośrednio z handlu rybom, można podawać częściowo żywy pokarm Cyklop i Artemia. Wartości chemiczne wody mają znaczenie drugorzędne. Oczywistym jest, że dobra jakość wody (mała zawartość nitratu i zerowa zawartość nitrytów, wysoki poziom tlenu, etc.), utrzymywana poprzez regularną jej zmianę oraz dobre filtrowanie, są wypadkową dla właściwej i owocnej hodowli.

hodowla: Z początku prowadzono ożywioną dyskusję, czy woda w zbiorniku powinna mieć dużą rotację, czy nie, czy temperatura wody powinna wynosić koniecznie 29 do 30 ºC, czy nie. Teraz wiadomo już, że Hypancistrus zebra nie wymaga rotacji wody, a i temperatura jest sprawą drugorzędną. Testy, przeprowadzone przez różnych hodowców, wykazały, że temperatura nie powinna być niższa niż 25 ºC. ważną czynnikiem w hodowli jest jednak istnienie wszelkiego rodzaju kryjówek, jaskiń i grzbietów skalnych, o bardzo małej średnicy. Przy budowie kryjówek należy uwzględnić następujące przeliczenie: szerokość: szerokość ciała + rozłożona płetwa piersiowa; wysokość: wysokość ciała + wysokość płetwy grzbietowej; długość: długość całkowita samca + jedna trzecia długości ciała. Do budowy kryjówek i jaskiń można oczywiście użyć również bambusa, przy jednoczesnym uwzględnieniu ww. przeliczeń. W celu rozmnażania nie należy łączyć wyłącznie jednej pary ryb, ale stworzyć grupę z co najmniej pięciu zwierząt. W małych grupach samice składają ikrzą się często z tym samym samcem, w grupach większych natomiast również inne samce są aktywne w procesie ikrzenia. Ląg jest zazwyczaj mały, więcej niż 12 jaj nie jest prawie w ogóle składane, a najczęściej wykluwa się 6 do 8 małych ryb. Jaja są za to względnie duże. Po 14 dniach młode ryby osiągają długość 15 mm i mogą być karmione Artemią lub rozdrobnionym pokarmem suchym; może to się odbywać w zbiorniku oddzielnym lub w zbiorniku z rodzicami. 90% hodowców zauważa, że wzrost młodych ryb następuje bardzo powoli. Pozostałe 10% twierdzi, że również ten zbrojnik po upływie jednego roku może osiągnąć długość ponad 5 cm. Warto zauważyć, że w pierwszych tygodniach życia młode ryby mają obfitość pokarmu, który zalega na dnie zbiornika. Pokarm z rodzaju Artemia ma jednak tę cechę, że po upływie 12 i więcej godzin od chwili jego dozowania traci on znacznie swoje właściwości odżywcze. Pomocne może być podawanie chlorelli, spiruliny, itp. Tak, jak to jest w przypadku większości młodych ryb różnych gatunków, codzienna zmiana wody w zbiorniku będzie wspomagać szybki wzrost narybku. Od grudnia 2004 połów i eksport Hypancistrus zebra jest zabroniony z powodu ochrony tego gatunku.

źródło: http://www.l-welse.com/reviewpost/showproduct.php/product/58

***

Hypancistrus zebra występuje w Rio Xingú, w obszarze oddalonym o ok. jedną godzinę jazdy łodzią motorową w górę rzeki od Altamira, Pará, Brazylia. Na wysokości miasta Altamira szerokość rzeki Rio Xingú wynosi prawie 1 km. Dno tej rzeki stanowią ciemne skały pochodzenia wulkanicznego. 25.09.88 dokonano w tym miejscu następujących pomiarów: temperatura powietrza: 34,5 ºC temperatura wody: 32,2 ºC temperatura wody przy brzegu: 35 ºC wartość pH: 6,5 przewodność elektryczna wody: 120 µS/cm twardość węglanowa: 1 ºKH.

W swoim naturalnym środowisku zbrojniki zebra występują wyłącznie na głębszych poziomach wody. Ich odłów następuje na głębokości 6 - 7 m, gdzie przy pomocy specjalnych wędzideł wydobywa się te ryby z ich kryjówek. Stąd twierdzenie, że połów zbrojników zebra nie należy wcale do łatwych i bezpiecznych, a przy tym wymaga dużego nakładu środków, co naturalnie przekłada się na dość wysoką cenę tych ryb.

chów / hodowla: Z uwagi na swoje niewielkie rozmiary, ładny wygląd oraz stosunkowo łatwą hodowlę zbrojniki zebra są idealnym gatunkiem, nadającym się do hodowli akwariowej, choć wymaga nieco cieplejszej wody niż inne gatunki zbrojników. Odżywianie polega na podawaniu prawie wyłącznie pokarmu zwierzęcego, choć nie należy zapominać o okazjonalnym dokarmianiu roślinnym, choćby przez podanie ziemniaka. Rozmnażanie w środowisku akwariowym udawało się już niejednokrotnie i przy zachowaniu podstawowych zasad i warunków zawsze kończy się powodzeniem. Należy pamiętać o tym, że w tym celu należy używać większych zbiorników z dobrze filtrowaną i cieplejszą niż zazwyczaj wodą. Samce nie są przy tym wybredne, jeśli chodzi o rodzaj miejsca do składania ikry. Może to się odbywać zarówno w typowych, dostępnych w handlu rurach ceramicznych, jak też w jaskiniach i kryjówkach, zrobionych we własnym zakresie z glinki lub łupka. Gatunek ten nie jest zbyt reproduktywny, stąd nie należy oczekiwać więcej niż 10 - 15 sztuk narybku z jednego wylęgu. Z jaj o wielkości ok. 4 mm lęgną się po upływie ok. 6 - 7 dni zupełnie pozbawione wzorów larwy, które pozostają w miejscu lęgu 11 - 13 dni, aż do chwili przyjęcia pierwszego pokarmu, oczywiście pod stałą opieką samca. Narybkowi można podawać pokarm Artemia i inne suche preparaty. Młode ryby chętnie odżywiają się - w przeciwieństwie do osobników starszych - pokarmem roślinnym. Właściwie nie ma problemów z wychowem młodego narybku, o ile zapewni mu się optymalne warunki i czystość zbiornika wylęgowego. Zaniedbania ze strony hodowcy w pierwszych tygodniach życia narybku prowadzą nieuchronnie do śmierci ryb. Wzrost młodych ryb jest w warunkach akwariowych o wiele bardziej wolniejszy, niż w przypadku innych gatunków Hypancistrus.

inne informacje: Hypancistrus zebra lub inaczej L 46 charakteryzuje się olbrzymią różnorodnością ubarwienia. Właściwie jedna ryba nie jest podobna do drugiej. Czasami zdarza się odłów tak dalece odmiennych w swoim ubarwieniu i mazerunku egzemplarzy, że są one natychmiast uznawane za niezmiernie rzadko występujące i osiągają tym samym bardzo wysokie ceny w handlu. Dwa z tak odmiennie ubarwionych egzemplarzy tak dalece nie pokrywają się w cechach swojego ubarwienia z innymi L 46, że postanowiono nadać im ich własne oznaczenia: L 98 i L 173. Z tych dwóch nowych form udaje się czasami odłów i są one importowane. Szczególnie ubarwienie L 98 jest bardzo interesujące; wykazuje ono w miejsce typowego dla zbrojników zebra mazerunku czarne uplamienie. Nie jest jeszcze do końca pewnym, czy mamy w tym przypadku do czynienia z mutacją o cechach dziedzicznych. Nadal jest to przedmiotem badań i obserwacji. Z podobną nieregularnością ubarwienia spotykamy się też czasami w przypadku narybku, pochodzącego od klasycznie ubarwionych rodziców. Ich nieregularne ubarwienie zanika jednak po pewnym czasie i staje się standardowym. Zakłada się, że takie modyfikacje są wynikiem zakłócenia procesów przemiany materii, wynikającym ze specyfiki hodowli akwariowej. Osobniki męskie i żeńskie gatunku Hypancistrus zebra posiadają zazwyczaj identyczne mazerunki, jeśli nie brać pod uwagę indywidualnych różnic we wzorach. Wprawdzie starano się ustalić w przeszłości kryteria dla różnić w ubarwieniu obu płci, jednak różnice te były na tyle rzadkie, że wskazywały na pojedyncze przypadki, typowe dla hodowli akwariowej i nie były typowe dla przedstawicieli całego gatunku. Dymorfizm płciowy zbrojników zebra jest jednak łatwy do ustalenia i wynika z kilku cech. Niemniej należy zauważyć, że pełne rozróżnienie płciowe jest możliwe dopiero w chwili, gdy ryby osiągnęły dojrzałość. Samce są nieco dłuższe, posiadają szerszą głowę oraz mocniejsze kolce w okolicy skrzeli i na pierwszych promieniach płetw piersiowej.

temperatura: 26 - 30 ºC
długość: 8 - 9 cm
długość zbiornika: 60 - 80 cm

źródło: Wels Atlas, Ingo Seidel & Hans-Georg Evers, tom 2, wyd. Mergus Verlag GmbH, Melle 2005

***

Hypancistrus zebra jest zdecydowanie najbardziej popularnym gatunkiem wśród akwarystów. Jest właściwie odpowiedzialny za bum na zbrojniki, z którym mamy do czynienia w ciągu ostatnich lat. Szkoda, że od chwili wprowadzenia zakazu importu gatunek ten stał się niedostępny. L 46 został po raz pierwszy opisany jako Hypancistrus zebra w roku 1991. Od tej chwili stał się ten gatunek przedmiotem pożądania zarówno eksporterów, jak i akwarystów z całego świata. Począwszy od 01.07.04 zabroniono odłowu i hodowli tego gatunku w Brazylii. W celach naukowych jest to nadal możliwe, ale konieczne jest posiadanie specjalnego zezwolenia. Powodem, dla którego wprowadzono zakaz odłowu, jest fakt, że Hypancistrus zebra został sklasyfikowany jako gatunek zagrożony wyginięciem na terytorium Brazylii.

Reprodukcja tego gatunku okazała się dosyć prosta. Również początkujący akwaryści, którzy zagwarantują tym rybom właściwe warunki, odniosą reprodukcyjny sukces. Hypancistrus zebra pozostaje przez bardzo długi czas płodną rybą, a w warunkach akwariowych może dożywać nawet 15 lat; zaobserwowano bowiem w warunkach hodowlanych samca w wieku 15 lat, który nadal dokonywał reprodukcji z samicami, mającymi lat 10 i 12.

źródło: Amazonas, nr 2, 11/12.2005, wyd. Natur- und Tier-Verlag GmbH, Münsterwróć
Od dnia 15-04-2010 odsłon strony:   

o mnie
oferta
galeria
współpraca
wystawy
forum
kontakt
Copyright © "Paulus" Komorowski 2010
Wszystkie prawa zastrzeżone. Bez zgody autora żadna część tej publikacji internetowej nie może być reprodukowana. Zgodę taką można uzyskać kontaktując się z autorem drogą elektroniczną na adres podany w zakładce KONTAKT.