You are here: / l46 hypancistrus zebra / Choroby zbrojników

Choroby zbrojników

Choroby zbrojników
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Infekcja przez nowe zarybienie

Największe niebezpieczeństwo stanowią infekcje, które dostały się do zbiorników wskutek powiększenia liczebności ryb. Nawet, jeśli w chwili zakupu nie stwierdza się istnienia na interesujących nabywcę rybach pasożytów, to i tak nie można ich wykluczyć. Stąd konieczność zastosowania najważniejszego środka zapobiegawczego, jakim jest kwarantanna. Każdy rozsądny hodowca powinien posiadać dla celów przeprowadzania kwarantanny nowego rybostanu oddzielny zbiornik. Powinien on być jak najbardziej spartańsko wyposażony i pozbawiony zwyczajowego podłoża, by możliwa była optymalna obserwacja ryb. Z powodzeniem wystarczy umiejscowienie w takim zbiorniku nielicznych tylko przedmiotów, spełniających rolę kryjówek, jak niewielkich kawałków drewna i małych kamieni. Dzięki takiemu nieznacznemu wyposażeniu można również kontrolować, czy podawany pokarm jest odpowiedni, czyli tolerowany przez ryby. Należy przy tym przestrzegać właściwego filtrowania wody, jej dopuszczalnych wartości chemicznych i temperatury.

Zobacz podobne artykuły:

YOU MIGHT ALSO LIKE