You are here: / l66 king tiger pleco / L66 pleco

L66 pleco

L66 pleco
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Najczęstsze choroby

Chociaż zbrojniki są z uwagi na swoje pancerze raczej odporne na zachorowania, nie znaczy to jednak, że nie poddają się one infekcjom w ogóle. Wiele rodzajów chorób, które dla innych gatunków ryb są bardzo groźne, w przypadku Loricariidae nie odgrywają żadnej znaczącej roli. I odwrotnie. Infekcje, które występują w rodzaju Loricariidae, nie są groźne dla innych gatunków. Istnieje jednak pewna grupa infekcji pasożytniczych, które dotyczą Loricariidae zarówno w ich środowisku naturalnym, jak też w warunkach hodowlanych. Inne choroby, wprawdzie możliwe, ale najczęściej jednak nietypowe dla zbrojnikowatych, jak choćby ospa rybia lub camallanus (pasożyt jelitowy ryb z grupy nematoda (nicienie), występują u nich niezwykle rzadko. Do zachorowań tych dochodzi najczęściej w wyniku połączenia hodowli zbrojników z innymi, zainfekowanymi gatunkami.

Infekcje mogą się rozprzestrzeniać w środowisku akwariowym znacznie szybciej niż w warunkach naturalnych, oczywiście z uwagi na małą objętość wody i jej ograniczoną przepływowość. Stąd, to, co w środowisku naturalnym staje się dla ryby zwykłą uciążliwością, niestanowiącą zagrożenia jej życia, w akwarium może szybko oznaczać pojawienie się choroby śmiertelnej.
Przeciętny hodowca nie będzie miał jednak prawdopodobnie okazji spotkać się kiedykolwiek z opisanymi tutaj jednostkami chorobowymi, jako że dzięki obserwacji i kwarantannie ryb, prowadzonych na poziomie sprzedawców / dystrybutorów, starannie dba się o warunki zdrowotne i właściwe leczenie, jeśli jakakolwiek jednostka chorobowa zostanie zdiagnozowana. Istnieją jednak i takie miejsca (sprzedaży), gdzie kwestią kwarantanny nikt się nie zajmuje i gdzie nie jest ona właściwie prowadzona. Ryby sprzedawane są zaraz po ich dostawie z kraju macierzystego z informacją, że kwarantanna została przeprowadzona, a przeciwwskazania dla hodowli nie istnieją. Posiadając takie zapewnienie, dalsi handlowcy, nabywający ryby do swoich sklepów, wprowadzają nieświadomie do obiegu gatunki chore, przyczyniając się tym samym do rozprzestrzenienia infekcji.

Zobacz podobne artykuły:

YOU MIGHT ALSO LIKE